Nordisk Ministerråds bæredygtighedsportal, GRO, er udviklet og drevet af Nordisk Ministerråds sekretariat, og henvender sig til alle, som arbejder i regi af Nordisk Ministerråd.

Bæredygtighedsportalen støtter op om Nordisk Ministerråds bæredygtighedsstrategi, ’Ett gott liv i ett hållbart Norden’, som blev vedtaget i 2013, og som løber frem mod 2025. I strategien fremgår det, at alt arbejde som foregår i Nordisk Ministerråds regi, skal have et integreret bæredygtighedshensyn. Formålet med portalen er at gøre det lettere for Nordisk Ministerråds medarbejdere, institutioner og samarbejdspartnere at integrere bæredygtighedsstrategien i deres arbejde.

Portalen skal dermed hjælpe med at forvandle ord til handling.

 

På bæredygtighedsportalen kan du finde inspiration til, hvordan du kan arbejde med bæredygtighed ved at bruge det to-delte værktøj. Du kan også få hjælp til at udvikle en kommunikationsplan for dit bæredygtighedsarbejde ved at bruge kommunikationsværktøjet. På portalen kan du også læse mere om, hvad bæredygtighed betyder i Nordisk Ministerråd.

 

Portalen har fået navnet ’GRO’ for at hædre det langvarige arbejde, som den tidligere norske statsminister Gro Harlem Brundtland har udrettet inden for global bæredygtig udvikling. Brundtland initierede arbejdet med rapporten ’Vor fælles fremtid’ fra 1987 (Our common future), som blev fremlagt til FNs konference om miljø og udvikling i Rio de Janeiro i 1992. Brundtlands arbejde og engagement på området er enestående blandt de nordiske statsmænd og et glimrende eksempel på nordisk lederskab i globale udfordringer.

Navnet har en dobbelt betydning, idet ordet ’gro’ også betyder vækst, hvilket netop symboliserer det, som Nordisk Ministerråd ønsker at opnå med portalen – at få nye ideer, arbejdsformer og bæredygtige politiske initiativer til at vokse frem.

 

Administrationen af portalen, inklusiv opdateringer og ændringer, varetages af sekretariatet. Har du spørgsmål eller kommentarer til bæredygtighedsportalen, så tag kontakt til

Seniorrådgiver/Holdbar Udvikling

Senior Adviser/Sustainable Development

Linn Mårtens

Direct +45 29 69 29 26  linm@norden.org