Det er vigtigt at planlægge sin kommunikationsindsats grundigt og i god tid – især når det drejer sig om bæredygtighed!

Bæredygtighedskonceptet er komplekst, og der er ofte brug for en større kommunikationsindsats, end når man kommunikerer om sit normale arbejde. Det er fx vigtigt at overveje, om målgruppen allerede kender til bæredygtighedsbegrebet, og hvad man ønsker at opnå med kommunikationen. Ved at bruge kommunikationsværktøjet  kan du lave en kommunikationsplan, som tager højde for bæredygtighedsbegrebets kompleksitet, og som hjælper dig til at skabe en vellykket kommunikation om dit bæredygtighedsarbejde, både internt i Nordisk Ministerråd og eksternt til de nordiske regeringer og borgere.

Kommunikationsværktøjet bygger på det kommunikationsarbejde, som foregår internt i Nordisk Ministerråds sekretariat. Du kan bruge værktøjet til at lave en selvstændig kommunikationsindsats, eller du kan bruge det til at få input til dit igangværende kommunikationsarbejde.