Hvad kan værktøjet bruges til?

Bæredygtighedsværktøjet kan bruges til at vurdere og integrere bæredygtighedshensyn i det daglige arbejde inden for de forskellige sektorer i Nordisk Ministerråd, de tilknyttede institutioner og andre underliggende arbejdsgrupper og forvaltningsorganer.

Værktøjet er baseret på de fem temaer i Nordisk Ministerråds bæredygtighedsstrategi ’Ett gott liv i ett hållbart Norden’, og har til formål at:

 • Præsentere de væsentligste overvejelser om konkrete bæredygtighedshensyn til arbejdet med fremtidige eller igangværende arbejdsindsatser.
 • Sikre, at arbejdsindsatserne får et både bredere og dybere bæredygtighedsperspektiv.
 • Gøre det lettere at kommunikere arbejdet med bæredygtighed til Nordisk Ministerråd og de nordiske landes regeringer og borgere.

Læs mere om værktøjets opbygning nedenfor eller se en introduktionsvideo om, hvordan du kan komme i gang med at bruge bæredygtighedsværktøjet.

Værktøjets opbygning – inspiration og proces

Værktøjet består af to dele: en inspirationsdel og en procesdel.

Inspirationsdelen kan bruges til at få konkrete eksempler på, hvordan du kan arbejde med målsætningerne fra den nordiske bæredygtighedsstrategi. Ved at angive hvilken sektor du arbejder i, og hvilken målsætning du gerne vil arbejde med, præsenterer værktøjet eksempler og cases på mulige fokusområder. Eksemplerne bygger både på målsætningerne fra bæredygtighedsstrategien og på sektorernes strategier og prioriteringsdokumenter. Eksemplerne varierer derfor alt efter, hvilken sektor du vælger. Ved at vælge en anden sektor end din egen kan du dermed få et endnu bredere inspirationsmateriale og blive inspireret til at øge samarbejdet med andre sektorer.

Udover inspiration til integrering af bæredygtighedshensyn får du også en liste med kontaktpersoner fra andre sektorer, der kan være relevante at kontakte, hvis du ønsker at arbejde tværsektorielt eller ønsker konkret inspiration til, hvordan man kan arbejde med bæredygtighed inden for den pågældende sektor.

I eksemplerne bliver der gjort brug af symbolerne og , når der er potentiale til et at inddrage et særligt køns- eller børn- og ungdomsperspektiv. Ligesom med bæredygtighed, er ligestilling og børn og unge tværsektorielle indsatsområder, og der er derfor sat særlig fokus på disse områder.

Procesdelen kan bruges til at identificere, hvor i arbejdsprocesserne du kan integrere bæredygtighed. Du kan få konkret inspiration til at integrere bæredygtighedshensyn i dit arbejde ved at angive, hvilken proces du arbejder med, og hvilken fase du er i.

Indsatserne i Nordisk Ministerråds organisation er her identificeret som:

 • Strategier;
 • Projekter;
 • Kontrakter (mellem Nordisk Ministerråd og institutioner, arbejdsgrupper mv.)

Uanset hvilke indsatser du typisk arbejder med, findes der en række tidspunkter i processen, hvor bæredygtighedshensyn kan integreres.

En indsats i Nordisk Ministerråd kan normalt inddeles i tre faser:

 • Den indledende fase – hvor indsatsen identificeres og formuleres
 • Gennemførelsesfasen – hvor indsatsen udføres
 • Afslutningsfasen – hvor indsatsen færdiggøres og evalueres

Jo tidligere bæredygtighedshensynene inddrages i en indsats, jo større er det potentielle bæredygtighedsudbytte, og des mindre behov vil der være for at tilrette indsatsen undervejs.

 

Hvem kan bruge værktøjet?

Mange forskellige aktører er involveret i udviklingen og gennemførelsen af indsatser under Nordisk Ministerråd, og mulighederne for at integrere bæredygtighed varierer alt efter hvem aktørerne er, og hvornår i processen man begynder arbejdet med bæredygtighed.

Her ser du en oversigt over de væsentligste aktører og indsatsområder.

Som medlem af ledelsesgruppen i NMR samt kontor- og institutionschef kan du arbejde med:

 • Integration af bæredygtighedshensyn i overordnede strategier
 • Kommunikation om bæredygtighed til medarbejdere
 • Inddragelse af medarbejdere i arbejdet med at integrere bæredygtighed, blandt andet igennem klar forventningsafstemning i forhold til arbejdstid og -indsats
 • Inddragelse af bæredygtighed i rapporterings- og monitoreringssystemer

Som rådgiver i NMR-sekretariatet kan du arbejde med:

 • Rådgivning til de politiske og faglige netværk om inddragelse af bæredygtighed
 • Inddragelse af bæredygtighedshensyn i indstillinger til embedsmandskomiteerne
 • Rådgivning om bæredygtighed ved dialog i forbindelse med projektansøgningsprocesser
 • Inddragelse af bæredygtighedshensyn i styrdokumenter og kontrakter med institutioner
 • Inddragelse af bæredygtighedshensyn i kontrakter med eksterne aktører/forvaltningsorganer

Som medlem i embedsmandskomitéerne kan du arbejde med:

 • Påvirkning af ministre i forhold til at få bæredygtighed på dagsordenen
 • Inddragelse af bæredygtighed som strategisk mål
 • Inddragelse af bæredygtighedshensyn i arbejdsprogrammer samt i de enkelte sektorers strategier og handlingsplaner
 • Inddragelse af bæredygtighedshensyn i sektorernes styredokumenter
 • Bæredygtighedskrav ift. godkendelse af projekter

Som deltager i en arbejdsgruppe/ansat i en institution/ansat i et eksternt forvaltningsorgan kan du arbejde med:

 • Inddragelse af bæredygtighedshensyn i styredokumenter (institutioner) og arbejdsprogrammer/handlingsplaner (institutioner og arbejdsgrupper)
 • Bæredygtighedskrav ift. godkendelse af projekter og indsatser
 • Indarbejdelse af bæredygtighedsmål i projektbeskrivelser/-ansøgninger
 • Indarbejdelse af bæredygtighedshensyn i løbet af opgaveudførelsen (eksempel igennem midtvejsevalueringer)
 • Evaluering af opfyldelse af bæredygtighedsmål