Hvad er bæredygtighed i Nordisk Ministerråd?

De nordiske samfund kæmper med flere bæredygtighedsudfordringer, som gør det nødvendigt at arbejde på tværs af landegrænser og på tværs af sektorer.

Nogle af de væsentlige udfordringer handler om:

  • Et stigende nordisk ”fodaftryk” på grund af øget forbrug
  • Demografiske ændringer der belaster den nordiske velfærdsmodel
  • Ændrede økonomiske forhold i og uden for Europa

 

Det sociale, det økonomiske og det miljømæssige

Bæredygtighedsarbejdet bygger på en forståelse af, at bæredygtig udvikling har tre indbyrdes afhængige dimensioner: det sociale, det økonomiske og det miljømæssige. Arbejdet med en af disse dimensioner må ikke underminere udviklingen i de andre dimensioner, og at arbejde bæredygtigt betyder altså, at der tages stilling til alle tre dimensioner. Udover disse dimensioner har kultur også stor betydning for den nordiske bæredygtighed, eftersom kultur omfatter valg af livsstil, forbrugsmønstre, forholdet til naturen og accept af forandringer i samfundet

 

En strategi for bæredygtig udvikling

Nordisk Ministerråd har siden år 2001 haft en strategi for bæredygtig udvikling, der har fungeret som en tværgående ramme for arbejdet med bæredygtig udvikling, og som supplerer de nordiske landes nationale strategier. Ifølge den nyeste strategi fra 2013, ’Ett gott liv i ett hållbart Norden’, skal alt arbejde som udføres under Ministerrådet have et integreret bæredygtighedsperspektiv. Det betyder, at bæredygtighedsrelaterede konsekvensanalyser skal blive en natulig del af det daglige arbejde i det nordiske samarbejde.

Igennem arbejdet med bæredygtighed sikrer man ikke kun velfærd nu og her, men forholder sig også til kommende generationers muligheder for et sundt og tilfredsstillende liv i Norden.

I strategien har man fastlagt fem strategiske områder:

  • den nordiske velfærdsmodel;
  • levedygtige økosystemer;
  • klimaforandringer;
  • bæredygtig udvikling af jordens ressourcer; og
  • uddannelse, forskning og innovation.

Strategiområderne har sammenlagt 16 underliggende målsætninger, som løber frem mod år 2025. I strategien er målsætningerne inddelt i farver alt efter, hvilken målsætning de hører til. De samme farver går igen i inspirationsværktøjet, som du finder på denne portal.

 

Indikatorer for bæredygtig udvikling

Nordisk Ministerråd opdaterer løbende de nordiske bæredygtighedsindikatorer, som blev fastlagt i udviklingen af strategien. Indikatorerne kan findes som publikation og online.

Indikatorerne følger med den bæredygtige udvikling i de nordiske lande. Data er offentligt tilgængelige.

 

Organiseringen af bæredygtighed i Nordisk Ministerråd

Bæredygtig udvikling er et tværgående samarbejdsområde under MR-SAM med et årlig budget på ca. 3 MDKK. En underliggende nordisk ekspertgruppe rådgiver NSK/MR-SAM i dets bæredygtighedsarbejde og indgår i samarbejdsprojekter og andre initiativer, som berører bæredygtighedsarbejdet.

Det egentlige arbejde med at integrere bæredygtighedstanken skal foregå i de forskellige sektorers arbejde for at få en ægte effekt.

Ministerrådet stræber efter at understøtte det globale bæredygtighedsarbejde, og samtidig bidrage til at løse nordiske bæredygtighedsudfordringer.

 

Hvordan kan du arbejde med bæredygtighed?

At integrere et bæredygtighedsperspektiv i alt arbejde er ikke let og vil kræve, at man lærer at tænke på sine arbejdsopgaver på en ny måde. At være opmærksom på bæredygtighedsdimensionen er altså i sig selv en god start på arbejdet!

For at gøre arbejdet med bæredygtighedsstrategiens målsætninger så målrettet og kvalitativt som muligt, har Ministerrådet udviklet denne online bæredygtighedsportal med værktøjer og vejledning til arbejdet med bæredygtighed. Læs mere om hvad portalen kan hjælpe dig med her.